لطفا فقط سوالات فقهی خود را از این طریق بفرستید.

پاسخ برای شما به صورت پیامک به شماره درج شده در این فرم ارسال خواهد شد.

کلیه حقوق متعلق به مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی می باشد